Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021

Kazalo

2795. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, stran 8176.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21 in 132/21) se v 2. členu v prvem odstavku:
‒ tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»‒ osebe, ki delajo pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki opravljajo socialno varstveno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, v projektih socialne aktivacije in v projektih večnamenskih romskih centrov, ter osebne asistente, ki pri izvajalcih osebne asistence izvajajo osebno asistenco v skladu z zakonom, ki ureja osebno asistenco, pri vseh pa zaradi dela z uporabniki teh storitev obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19,«;
‒ za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– osebe, ki izvajajo naloge zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena,«;
‒ dosedanji peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
V drugem odstavku se beseda »četrte« nadomesti z besedo »pete«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-78/2021
Ljubljana, dne 26. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0162
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost