Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020, Kazalo


DRŽAVNI SVET

1419. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega sveta v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta
1420. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega sveta v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta
1421. Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1432. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

OBČINE

Ankaran

1422. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist

Braslovče

1423. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Parižlje: PŽ03 – 2

Koper

1424. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2019
1425. Obvezna razlaga tretjega in četrtega odstavka 8. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti«

Moravske Toplice

1426. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Küčan

Šmartno pri Litiji

1427. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019
1428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji
1429. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
1430. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1431. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra