Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020

Kazalo

1428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji, stran 3197.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 9. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen 
V 4. členu Odloka se spremeni:
ZP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK ODSEKA
OPIS
KONEC ODSEKA
DOLŽ [m]
PREOSTALA DOLŽINA V SOS. OBČINI [m]
10.
208200
208203
O 208202
Razbore-Polja-razcep
C 426110
42
Spremeni se tudi navedba skupne dolžine lokalnih cest: 67.964 m.
3. člen 
V 5. členu Odloka se spremeni:
ZP. ŠT.
CESTA
ODSEK
ZAČETEK ODSEKA
OPIS
KONEC ODSEKA
DOLŽ [m]
PREOSTALA DOLŽINA V SOS. OBČINI [m]
9.
709190
709191
O 709171
Sevno-zgornja pot
C 208300
1585
Spremeni se tudi navedba skupne dolžine javnih poti: 115.733 m.
4. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-2/2020-32 (507) z dne 6. 4. 2020.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-18/2006
Šmartno pri Litiji, dne 3. junija 2020
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko