Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020

Kazalo

1429. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji, stran 3197.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12), in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 9. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji 
I. 
Občina Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec javne službe Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.
II. 
Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu znaša:
– 22,22 EUR/h na delovni dan,
– 30,08 EUR/h ob nedeljah,
– 32,05 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
III. 
Občina Šmartno pri Litiji subvencionira 100 % cene vodenja in koordinacije kar znaša 2,60 EUR/h in 75 % cene neposredne socialne oskrbe, kar znaša 14,71 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika na delovni dan, v višini 20,60 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob nedeljah in v višini 22,08 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob državnih praznikih in dela prostih dneh.
IV. 
Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu znaša:
– 4,91 EUR/h na delovni dan,
– 6,88 EUR/h ob nedeljah,
– 7,37 EUR/h ob praznikih.
V. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 9/20).
VI. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 551-007/2016
Šmartno pri Litiji, dne 3. junija 2020
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko