Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2020 z dne 15. 6. 2020

Kazalo

1421. Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta, stran 3185.

  
Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 45. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) ter drugega odstavka 78. in 83. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 26/15 in 55/20) je Državni svet Republike Slovenije na 30. seji 10. 6. 2020
i z v o l i l 
naslednje predsednike, podpredsednike in člane komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta:
I. 
Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije:
predsednik: Franci Rokavec
podpredsednica: Lidija Jerkič
člani: 
1. Igor Antauer
2. dr. Branka Kalenić Ramšak
3. Cvetko Zupančič.
II. 
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev:
predsednik: Rajko Fajt
podpredsednik: mag. Marko Zidanšek
člani: 
1. Bojan Kekec
2. Bojan Kontič
3. Marjan Maučec
4. Milan Ozimič
5. Bojana Potočan
6. Branimir Štrukelj.
III. 
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve: 
predsednik: Bojan Kekec
podpredsednik: Igor Antauer
člani: 
1. dr. Branka Kalenić Ramšak
2. Samer Khalil
3. Bojana Potočan
4. mag. Peter Požun
5. mag. Miroslav Ribič
6. Branko Šumenjak
7. Davorin Terčon
8. mag. Igor Velov
9. Bogomir Vnučec.
IV. 
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:
predsednik: mag. Marija Lah
podpredsednik: Tomaž Horvat
člani: 
1. Franc Golob
2. Mitja Gorenšček
3. Danijel Kastelic
4. Oskar Komac
5. Alojz Kovšca
6. Srečko Ocvirk
7. Boris Popovič
8. Jože Smole
9. Dušan Strnad
10. Branko Tomažič
11. mag. Marko Zidanšek.
V. 
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:
predsednik: Branimir Štrukelj
podpredsednik: Bojan Režun
člani: 
1. Dejan Crnek
2. Rajko Fajt
3. dr. Matjaž Gams
4. Tone Hrovat
5. dr. Branka Kalenić Ramšak
6. Janoš Kern
7. mag. Miroslav Ribič
8. Matjaž Švagan.
VI. 
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:
predsednik: mag. Peter Požun
podpredsednik: Danijel Kastelic
člani: 
1. Igor Antauer
2. dr. Matjaž Gams
3. Mitja Gorenšček
4. Tomaž Horvat
5. Lidija Jerkič
6. Alojz Kovšca
7. Ladislav Rožič
8. Jože Smole.
VII. 
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:
predsednik: Dušan Strnad
podpredsednik: Samer Khalil
člani: 
1. Dejan Crnek
2. Franc Golob
3. Janoš Kern
4. Oskar Komac
5. Bojan Kontič
6. Milan Ozimič
7. Boris Popovič
8. Bojan Režun
9. Franci Rokavec
10. Branko Šumenjak
11. Matjaž Švagan
12. Davorin Terčon
13. mag. Igor Velov
14. Bogomir Vnučec
15. Cvetko Zupančič.
VIII. 
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
predsednik: Cvetko Zupančič
podpredsednik: Branko Tomažič
člani: 
1. Tone Hrovat
2. mag. Marija Lah
3. Marjan Maučec
4. Srečko Ocvirk
5. Franci Rokavec
6. Ladislav Rožič.
Št. 020-03-9/2020/14
Ljubljana, dne 10. junija 2020
Alojz Kovšca 
predsednik