Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1326. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

OBČINE

Bovec

1327. Sklep o preklicu Sklepa o oprostitvi plačevanja parkirnine na parkirišču pred Kulturnim domom, trgovino Mercator in vrtcem do preklica

Brezovica

1328. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2019

Brežice

1329. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Brežice

Cankova

1330. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2019
1331. Sprememba Statuta Evropskega združenje za teritorialno sodelovanje “Evropska mikroregija DAVID, združenja članic z omejeno odgovornostjo” / “Europäische Mikroregion DAVID, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung”
1332. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah dijakom in študentom Občine Cankova
1333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova
1334. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu
1335. Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Ilirska Bistrica

1336. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2019
1337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020
1338. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Komen

1339. Obvezna razlaga Tabele 2: Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezne objekte v prostorski enoti ŠT-MS 01 – GRAD, ki je del besedila OLN Štanjel – staro jedro
1340. Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen

Logatec

1341. Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del

Sežana

1342. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2019
1343. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1344. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti