Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020

Kazalo

1338. Sklep o izvzemu iz javnega dobra, stran 3020.

  
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore sprejetega na 7. seji dne 27. 5. 2020 na 11. seji dne 28. 5. 2020 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Pri parc. št. 1293/32 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/32), parc. št. 1293/33 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/32), parc. št. 1293/34 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/34) in parc. št. 1293/29 (ID znak 2521 1293/29) k.o. Čelje, se izbriše zaznamba javnega dobra in vpiše lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-60/2018
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc