Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020

Kazalo

1334. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu, stran 3018.

  
Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 10. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Cankova soglaša, da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od 1. 4. 2020 od ponedeljka do sobote znaša 19,30 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 7,62 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 4,07 EUR na efektivno uro.
Cena socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 11,69 EUR, znaša za uporabnika 7,61 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Občinski svet Občine Cankova soglaša, da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela prost dan znaša 20,01 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 7,97 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 4,07 EUR na efektivno uro.
Cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 12,04 EUR, znaša za uporabnika 7,97 EUR.
3. člen 
Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu št. 162-01/2019, z dne 7. 3. 2019, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 17/19, z dne 22. 3. 2019.
5. člen 
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2020.
Št. 162-01/2020
Cankova, dne 28. maja 2020
 
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan