Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1191. Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB)
1193. Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG)
1195. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

Sklepi

1192. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB, EPA 1171-VIII)
1194. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG, EPA 1172-VIII)
1196. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE, EPA 1173-VIII)

OBČINE

Črnomelj

1197. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi Krajinskega parka Lahinja
1198. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Črnomelj
1199. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Sevnica

1200. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019
1201. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
1202. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
1203. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica
1204. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1205. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
1206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Tišina

1207. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2020 dalje
1208. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
1209. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
AAA Zlata odličnost