Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020

Kazalo

1204. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu, stran 2848.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – pop., 41/07 – pop., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSvarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji, dne 13. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoči družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Sevnica, v višini 19,78 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Občina Sevnica bo ceno socialno varstvene storitve subvencionirala v višini 14,58 EUR na efektivno uro.
3. člen 
Cena storitve za uporabnika znaša 5,20 EUR na efektivno uro.
4. člen 
Cena storitve, opravljene v nedeljo, se poveča za 30 % in znaša 22,44 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 15,68 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,76 EUR na efektivno uro.
5. člen 
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 40 % in znaša 23,33 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,05 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,28 EUR na efektivno uro.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2020 dalje.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu, številka 122-0032/2019 z dne 30. 5. 2019, objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/19.
Št. 1224-0011/2020
Sevnica, dne 15. maja 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk