Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020

Kazalo

1201. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica, stran 2847.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji dne 13. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica 
1. člen 
V 6. členu Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 80/13 in 32/17) se 9. točka spremeni, tako da se glasi:
»9. javno službo oskrbe z zemeljskim plinom opravlja javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2020 dalje.
Št. 007-0001/2020
Sevnica, dne 15. maja 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost