Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2020 z dne 30. 5. 2020

Kazalo

1197. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi Krajinskega parka Lahinja, stran 2843.

  
Na podlagi 8. in 58.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o razglasitvi Krajinskega parka Lahinja 
1. člen 
V Odloku o razglasitvi Krajinskega parka Lahinja (Skupščinski dolenjski list 3/88, spremembe Uradni list RS, št. 73/98 in št. 63/18 – Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj) se 16. člen spremeni tako, da se glasi:
»Park ima svoj znak, ki ga oblikuje silhueta vodomca in mlinskega kolesa v krogu, skupaj z napisom Lahinja krajinski park, ki se lahko uporablja v sredinski ali linearni kompoziciji. Uporablja se določena primarna tipografija črk (Tofino Black). Znak je razviden v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Osnovna varianta znaka se uporablja v celoti na dopisnih papirjih, kuvertah, vizitkah, mapah, značkah, priponkah, tiskovinah, informacijskih tablah, digitalnih medijih in sicer v zeleni barvi PANTONE 3278U ali v črni barvi PANTONE NATURAL BLACK U.
V primeru barvnih ofset tiskovin je znak lahko vkopiran v fotografijo npr. prospekti, oglasi, razglednice, ipd.
Znak se lahko v določenih aplikacijah uporabi le v soglasju z RIC Bela krajina kot lastnikom znaka.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2020
Črnomelj, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 
Slika 1