Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

814. Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji
815. Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
816. Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji

MINISTRSTVA

799. Pravilnik o javnih listinah in razpisu za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja
800. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu
801. Odredba o določitvi roka za vključitev Slovenske akreditacije v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

OBČINE

Bovec

802. Sklep o oprostitvi plačevanja parkirnine na parkirišču pred kulturnim domom, trgovino Mercator in vrtcem do preklica

Log-Dragomer

803. Sprememba poziva k oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Log – L2S/6
804. Sprememba javnega naznanila o obveščanju javnosti o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer in Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt Občine Log - Dragomer
805. Sprememba javnega naznanila o obveščanju javnosti o možnosti podajanja predlogov in pripomb na Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika

Radeče

806. Sklep o pripravi drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (SD OPN 2)

Ribnica

807. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost
808. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi cerkve sv. Urha – Maršiči – za kulturni spomenik lokalnega pomena
809. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi cerkve sv. Tomaža – Velike Poljane – za kulturni spomenik lokalnega pomena
810. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Ribnica
811. Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Ribnica

Rogatec

812. Pravilnik o postopku sprejema otrok v vrtec

Sežana

813. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Sežana v letu 2020

Razglasni del

Javni razpisi

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost