Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020

Kazalo

813. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Sežana v letu 2020, stran 2165.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 15. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Sežana v letu 2020 
1. člen 
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Sežana v letu 2020.
2. člen 
Sredstva proračunske rezerve Občine Sežana do višine 53.000,00 evrov se lahko uporabijo za financiranje izdatkov, povezanih z zagotavljanjem preventivnih ukrepov in izdatkov, povezanih z odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), razglašene z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20).
3. člen 
Župan poroča o dejanski uporabi sredstev proračunske rezerve občinskemu svetu v mesecu juliju v poročilu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta in v Zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2020.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-2/2020-3
Sežana, dne 15. aprila 2020
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost