Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020

Kazalo

814. Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, stran 2166.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembi Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(1) Na ozemlju Republike Slovenije se prepove izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so avtotaksi prevozi dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena so posebni linijski prevozi dovoljeni, če organizator in izvajalec zagotovita ustrezno zaščitno opremo za vozno osebje, ureditev vozila in ustrezno dezinfekcijo delov voznega sredstva, v skladu s priporočili za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Potniki morajo ves čas vožnje nositi zaščitno obrazno masko. Vozilo je lahko zasedeno do največ ene tretjine registriranih sedežev.
(4) Iz omejitev po tem členu so izvzete vse oblike prevozov, ki so potrebne za intervencijske službe in druge nujne službe javnega sektorja. Pri teh prevozih za ustrezno zaščito voznikov in potnikov poskrbita njihov organizator in izvajalec.
(5) Morebitne druge izjeme odobri minister, pristojen za infrastrukturo.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020.
Št. 00710-21/2020
Ljubljana, dne 17. aprila 2020
EVA 2020-2430-0038
 
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost