Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020

Kazalo

2769 I 3801/2019 Os-1575/20, Stran 979
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Ljubljani, Finančno računovodska služba VL 44915/18, Miklošičeva 10, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Igorju Jakša, EMŠO 0203984500074, Rusjanov trg 2, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 150,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Marko Binder, Hacquetova 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2020

AAA Zlata odličnost