Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1651. Uredba o določitvi zneska trošarine za energente

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1626. Pravilnik o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev

OBČINE

Ankaran

1627. Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodnosti v Ankaranu
1628. Sklep o postopku priznanja volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti v Ankaranu

Celje

1629. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lopata
1630. Odlok o spremembah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Celje
1631. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe
1632. Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
1633. Sklep št. 3/18 o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerkno

1634. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 05 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
1635. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 06 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

Destrnik

1636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas

Idrija

1637. Sklep o začetku priprave sedmih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN7

Krško

1638. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2017
1639. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2018
1640. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2018

Metlika

1641. Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika, ki jih ureja Komunala Metlika d.o.o.

Postojna

1642. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 10

Slovenj Gradec

1643. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec
1644. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe
1645. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje

Škofljica

1646. Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalne enote F12 do F21

Zagorje ob Savi

1647. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi
1648. Odlok o spremembah in dopolnitvah sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi
1649. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1650. Sklep o imenovanju predsednika/ce, namestnika/ce predsednika/ce in članov ter namestnikov članov občinske volilne komisije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti