Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018

Kazalo

1640. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2018, stran 5149.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 31. seji, dne 10. 5. 2018, sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2018
I. 
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na nepremičnini:
– parc. št. 930/8, k.o. Leskovec.
II. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-4/2018-O507
Krško, dne 10. maja 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost