Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018

Kazalo

1650. Sklep o imenovanju predsednika/ce, namestnika/ce predsednika/ce in članov ter namestnikov članov občinske volilne komisije, stran 5168.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 23. redni seji dne 14. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju predsednika/ce, namestnika/ce predsednika/ce in članov ter namestnikov članov občinske volilne komisije
I. 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je obravnaval predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi ter imenoval občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
– Sašo Ostrožnik, univ. dipl. pravnik, stanujoč Loke pri Zagorju 27, 1412 Kisovec, za predsednika Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Sara Regancin, univ. dipl. pravnica, stanujoča Cankarjev trg 10a, 1410 Zagorje ob Savi, za namestnico predsednika Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Vinko Mahne, prometni tehnik, stanujoč Trg Pohorskega bataljona 1b, 1412 Kisovec, za člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Tomaž Lavrič, IV. stopnja izobrazbe, upokojenec, stanujoč Trg Pohorskega bataljona 1a, 1412 Kisovec, za namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Ivan Dobčnik, gradbeni tehnik, stanujoč Cesta 9. avgusta 28, 1410 Zagorje ob Savi, za člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Tjaša Polc, univ. dipl. politolog, stanujoča Cesta zmage 22, 1410 Zagorje ob Savi, za namestnico člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Jožef Priman, inženir strojništva, upokojenec, stanujoč Ulica talcev 12a, Zagorje ob Savi, za člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Nataša Omahne, višja upravna, upokojenka, stanujoča Naselje na šahtu 45, 1412 Kisovec, za namestnico člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi.
II. 
Mandat komisije traja štiri leta in prične teči s 6. 7. 2018.
III. 
Sedež Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi je na naslovu Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 040-4/2018
Zagorje ob Savi, dne 14. maja 2018
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost