Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018

Kazalo

1633. Sklep št. 3/18 o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5143.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 26. redni seji dne 15. 5. 2018 sprejel
S K L E P  Š T.  3/18
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
Parcelna številka 
Površina m2
Katastrska občina
1470/5
3
1083 – Bukovžlak
2154/4
27
1076 – Medlog
2154/5
67
1076 – Medlog
2. člen 
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti status javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-13/2016
Celje, dne 15. maja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana 
mag. Darja Turk l.r.

AAA Zlata odličnost