Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018

Kazalo

1627. Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodnosti v Ankaranu, stran 5140.

  
V skladu s 13. in 14. členom Statuta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran ter 12. členom Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) je Svet Samoupravne skupnost italijanske narodnosti Ankaran na svoji dopisni seji, ki je potekala od 9. do 10. 5. 2018, sprejel naslednji
S K L E P 
o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodnosti v Ankaranu 
1. 
S tem sklepom Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran (v nadaljevanju SSIN Ankaran), na podlagi 12. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) (v nadaljevanju ZEVP-2), določa podrobnejša merila za ugotavljanje volilne pravice pripadnikov avtohtone italijanske narodne skupnosti v Ankaranu in druga vprašanja povezana s postopkom priznanja te pravice.
2. 
Merila za ugotavljanje priznanja volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti so:
– ohranjanja dolgotrajne, trdne in trajajoče vezi z italijansko skupnostjo, ali
– skrbi za ohranjanje vsega, kar konstituira skupno identiteto italijanske skupnosti, predvsem kultura in jezik, ali
– sorodstvena vezi do drugega kolena v ravni vrsti z državljanom, ki mu je že priznana volilna pravica pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti.
3. 
Sklep prične veljati takoj.
Št. D14-18
Ankaran, dne 10. maja 2018
Predsednica SSIN Ankaran 
Linda Rotter l.r.
In base all'articolo 13 e 14 dello Statuto della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano e all’ articolo 12 della Legge sull'evidenza del diritto di voto (G.U. della RS, n° 98/13), il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano durante la sessione per corrispondenza svoltasi tra il 9 ed il 10 maggio 2018, ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sui criteri per l’accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona del Comune di Ancarano 
1. 
Con la presente delibera la Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano (nel prosieguo: la CAN di Ancarano), ai sensi dell'articolo 12 della Legge sull'evidenza del diritto di voto (G.U. della RS, n° 98/13) (nel prosieguo: la LEDV-2), vengono sanciti determinati criteri più dettagliati per l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla comunità nazionale di Ancarano.
2. 
I criteri per accertare il riconoscimento del diritto di voto all'appartenente alla comunità nazionale autoctona sono i seguenti:
– mantenimento, nel tempo, di soliti e duraturi rapporti con la comunità italiana o
– interesse per il mantenimento di tutto cio’ che costituisce l'identità della comunità nazionale italiana, con particolare riguardo alla cultura e alla lingua o
– rapporti di parentela fino al secondo grado in linea retta con chi ha già riconosciuto il diritto di quanto membro della comunità nazionale italiana autoctona.
3. 
La presente delibera entra in vigore immediatamente.
N. D14-18
Ancarano, 10 maggio 2018
Il presidente 
della Can di Ancarano 
Linda Rotter m.p.

AAA Zlata odličnost