Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1808. Avtentična razlaga petega odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ORZPIZ206)

Sklepi

1809. Sklep o imenovanju predsednice in članov Sveta Agencije za energijo

DRŽAVNI SVET

1810. Sklep o potrditvi mandata državnima svetnikoma

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1811. Odlok o razglasitvi Spominskega parka Teharje za kulturni spomenik državnega pomena
1812. Odlok o razglasitvi kraja poslednjega boja Pohorskega bataljona na Osankarici za kulturni spomenik državnega pomena
1813. Odlok o razglasitvi območja Trga republike v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

1814. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014

USTAVNO SODIŠČE

1815. Odločba o delni razveljavitvi sklepov Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Celju in Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah

OBČINE

Grosuplje

1826. Odlok o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje
1827. Sklep o določitvi višine denarnega darila Občine Grosuplje staršem novorojencev
1828. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2014
1829. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1390/2, k.o. 1783-Grosuplje – naselje
1830. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2202/8 in 2203/1, obe k.o. 1794-Račna
1831. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2226/1 in 2226/2, obe k.o. 1789-Ponova vas
1832. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2198/4, k.o. 1789-Ponova vas
1833. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 573/46, k.o. 1787-Mali vrh

Tolmin

1819. Odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Tolmin
1820. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin
1821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin
1822. Pravilnik o zamenjavah najemnih neprofitnih stanovanj
1823. Pravilnik o dodeljevanju pomoči ob rojstvu otroka v Občini Tolmin

Trebnje

1816. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem
1817. Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trebnje
1818. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje

Turnišče

1824. Odlok o zaključnem računu Občine Turnišče za leto 2013
1825. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti