Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014

Kazalo

1818. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje, stran 4922.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 27. seji dne 28. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje
1. člen
V Odloku o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 44/07, 38/10 in 57/12) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec je dolžan v roku 15 dni po prejemu pomoči predložiti organu, ki je izdal odločbo, dokazila o porabi sredstev. Če tega ne stori, ga organ z opominom pozove k predložitvi dokazil o porabi sredstev in mu določi rok, v katerem je dolžan predložiti zahtevana dokazila.
(2) Če upravičenec ne predloži dokazil o porabi sredstev v roku, določenem v opominu ali pa se iz dokazila ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena, v naslednjem koledarskem letu ni upravičen do prejema denarne pomoči.
(3) V primeru, da se denarna pomoč izvede s poplačilom neplačanih terjatev pravnim osebam, katerih ustanovitelj je Občina Trebnje, dokazila o namenski porabi sredstev pridobi občinska uprava.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2007-3
Trebnje, dne 3. junija 2014
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost