Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014

Kazalo

1820. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin, stran 4923.

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08), 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09) in tretjega odstavka 119. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 33. seji dne 5. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tolmin.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
II. KRAJEVNE SKUPNOSTI
2. člen
(Krajevna skupnost Dolenja Trebuša)
(1) Svet Krajevne skupnosti Dolenja Trebuša šteje 6 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Dolenja Trebuša se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Dolenja Trebuša.
3. člen
(Krajevna skupnost Dolje - Gabrje)
(1) Svet Krajevne skupnosti Dolje - Gabrje šteje 6 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Dolje - Gabrje se določita naslednji volilni enoti:
– volilna enota Dolje, ki zajema naselje Dolje, v kateri se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Gabrje, ki zajema naselje Gabrje, v kateri se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
4. člen
(Krajevna skupnost Gorenja Trebuša)
(1) Svet Krajevne skupnosti Gorenja Trebuša šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Gorenja Trebuša se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Gorenja Trebuša.
5. člen
(Krajevna skupnost Grahovo ob Bači)
(1) Svet Krajevne skupnosti Grahovo ob Bači šteje 6 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Grahovo ob Bači se določita naslednji volilni enoti:
– volilna enota Grahovo, ki zajema naselje Grahovo ob Bači, v kateri se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Koritnica, ki zajema naselje Koritnica, v kateri se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
6. člen
(Krajevna skupnost Hudajužna - Obloke)
(1) Svet Krajevne skupnosti Hudajužna - Obloke šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Hudajužna - Obloke se določi ena volilna enota, ki zajema naselji Hudajužna in Obloke.
7. člen
(Krajevna skupnost Idrija pri Bači)
(1) Svet Krajevne skupnosti Idrija pri Bači šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Idrija Pri Bači se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Idrija pri Bači.
8. člen
(Krajevna skupnost Kamno - Selce)
(1) Svet Krajevne skupnosti Kamno - Selce šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Kamno - Selce se določi ena volilna enota, ki zajema naselji Kamno in Selce.
9. člen
(Krajevna skupnost Kneža)
(1) Svet Krajevne skupnosti Kneža šteje 7 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Kneža se določi naslednje volilne enote:
– volilna enota Kneža, ki zajema naselje Kneža, v kateri se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Logaršče, ki zajema naselje Logaršče, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Podmelec, ki zajema naselje Podmelec, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Temljine, ki zajema naselje Temljine, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Klavže, ki zajema naselje Klavže, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Kneške Ravne, ki zajema naselje Kneške Ravne, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
10. člen
(Krajevna skupnost Ljubinj)
(1) Svet Krajevne skupnosti Ljubinj šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Ljubinj se določi ena volilna enota, ki zajema naselji Ljubinj in Sela nad Podmelcem.
11. člen
(Krajevna skupnost Most na Soči)
(1) Svet krajevne skupnosti Most na Soči šteje 9 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Most na Soči se določi naslednje volilne enote:
– volilna enota Most na Soči, ki zajema naselje Most na Soči, v kateri se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Modrej, ki zajema naselje Modrej, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Modrejce, ki zajema naselje Modrejce, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Bača pri Modreju, ki zajema naselje Bača pri Modreju, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Postaja, ki zajema naselje Postaja, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Kozmerice, ki zajema naselje Kozmerice, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Log - Drobočnik, ki zajema naselji Gorenji Log in Drobočnik, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Grudnica, ki zajema naselje Grudnica, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
12. člen
(Krajevna skupnost Pečine)
(1) Svet krajevne skupnosti Pečine šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Pečine se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Pečine.
13. člen
(Krajevna skupnost Podbrdo)
(1) Svet krajevne skupnosti Podbrdo šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Podbrdo se določi ena volilna enota, ki zajema naselja Podbrdo, Petrovo Brdo, Bača pri Podbrdu, Porezen, Trtnik in Kuk.
14. člen
(Krajevna skupnost Poljubinj)
(1) Svet krajevne skupnosti Poljubinj šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Poljubinj se določi ena volilna enota, ki zajema naselji Poljubinj in Prapetno.
15. člen
(Krajevna skupnost Ponikve)
(1) Svet Krajevne skupnosti Ponikve šteje 7 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Ponikve se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Ponikve.
16. člen
(Krajevna skupnost Rut - Grant)
(1) Svet Krajevne skupnosti Rut - Grant šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Rut - Grant se določi ena volilna enota, ki zajema naselji Rut in Grant.
17. člen
(Krajevna skupnost Slap ob Idrijci)
(1) Svet Krajevne skupnosti Slap ob Idrijci šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Slap ob Idrijci se določi ena volilna enota, ki zajema naselji Slap ob Idrijci in Roče.
18. člen
(Krajevna skupnost Stržišče)
(1) Svet Krajevne skupnosti Stržišče šteje 7 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Stržišče se določi ena volilna enota, ki zajema naselja Stržišče, Znojile in Kal.
19. člen
(Krajevna skupnost Šentviška Gora)
(1) Svet Krajevne skupnosti Šentviška Gora šteje 9 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Šentviška Gora se določi naslednje volilne enote:
– volilna enota Šentviška Gora, ki zajema naselje Šentviška Gora, v kateri se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Prapetno Brdo, ki zajema naselje Prapetno Brdo, v kateri se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Polje, ki zajema naselje Polje, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Zakraj, ki zajema naselje Zakraj, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Daber, ki zajema naselje Daber, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Bukovski Vrh, ki zajema naselje Bukovski Vrh, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Gorski Vrh, ki zajema naselje Gorski Vrh, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
20. člen
(Krajevna skupnost Tolmin)
(1) Svet Krajevne skupnosti Tolmin šteje 9 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Tolmin se določi naslednje volilne enote:
– volilna enota, ki zajema naselja Žabče, Zadlaz - Žabče in Tolminske Ravne in v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota, ki zajema naselji Čadrg in Zadlaz Čadrg in v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota, ki zajema ulice:
– Bazoviška ulica, hišne številke 5 in od 7 do 14,
– Gregorčičeva ulica hišne številke 4, 6, 8, 10, 10a, 12, 12a, 14, 16, 18, 18a, 20,
– Kosovelova ulica, hišne številke 1, 1a, 5b in 7b,
– Prešernova ulica, hišne številke od 1 do 7,
– Ulica Simona Kosa,
– Žagarjeva ulica, hišne številke od 1 do 9, 11, 13,
– Na hribih
in v kateri se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota, ki zajema ulice:
– Brunov drevored, hišne številke 6, 6a, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
– Grajska ulica,
– Gregorčičeva ulica, hišne številke 13, 13a, 13b, 15, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32a,
– Ilirska ulica,
– Pregljev trg,
– Triglavska ulica,
– Ulica Tolminskega punta,
– Pod gradom,
– Bevkova ulica,
– Soška ulica,
– Ulica Cirila Kosmača,
– Na Petelincu hišna številka 22
in v kateri se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota, ki zajema ulice:
– Brunov drevored od 1 do 5, 5a, 7, 9, 11, 11a, 11b, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25a, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
– Cankarjeva ulica,
– Dijaška ulica,
– Gradnikova ulica,
– Gregorčičeva ulica, hišne številke 1, 1a, 2, 3, 5, 7, 9, 11,
– Rutarjeva ulica,
– Šavlijeva ulica,
– Trg 1. maja,
– Trg m. Tita,
– Tumov drevored,
– Ulica Albina Rejca,
– Ulica padlih borcev,
– Ulica Petra Skalarja,
– Pod Brajdo,
– Mestni trg,
– Pod klancem,
– Na Logu,
– Trg tigrovcev,
– Bazoviška ulica, hišne številke od 1 do 4, 14a, 15, 16, 21, 23,
– Breg,
– Brežič,
– Klanec,
– Lavričeva,
– Na Rojah,
– Partizanska pot,
– Podbreg,
– Vojkova ulica,
– Zalog,
– Kosovelova ulica, hišne številke od 2 do 7, 7a,
– Ulica prekomorskih brigad,
– Prešernova ulica, hišna številka 15,
– Žagarjeva ulica, hišna številka 10,
– Na Petelincu, hišne številke 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20
in v kateri se voli 3 člane sveta krajevne skupnosti.
21. člen
(Krajevna skupnost Tolminski Lom)
(1) Svet Krajevne skupnosti Tolminski Lom šteje 6 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Tolminski Lom se določi naslednji volilni enoti:
– volilna enota Kanalski Lom, ki zajema naselji Kanalski Lom in Tolminski Lom, v katerih se voli 5 članov sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Dolgi Laz, ki zajema naselje Dolgi Laz, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
22. člen
(Krajevna skupnost Volarje)
(1) Svet Krajevne skupnosti Volarje šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Volarje se določi ena volilna enota, ki zajema naselji Volarje in Selišče.
23. člen
(Krajevna skupnost Volče)
(1) Svet Krajevne skupnosti Volče šteje 7 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Volče se določi naslednje volilne enote:
– volilna enota Volče, ki zajema naselje Volče, v kateri se voli 3 člane sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Čiginj, ki zajema naselji Čiginj in Ruti v katerih se voli 2 člana krajevne skupnosti;
– volilna enota Kozaršče, ki zajema naselje Kozaršče, v kateri se voli1 član sveta krajevne skupnosti;
– volilna enota Sela pri Volčah, ki zajema naselje Sela pri Volčah, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
24. člen
(Krajevna skupnost Zatolmin)
(1) Svet Krajevne skupnosti Zatolmin šteje 5 članov.
(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Zatolmin se določi ena volilna enota, ki zajema naselje Zatolmin.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o določitvi članov sveta krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin, ki je bil dne 20. 2. 2010 objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/10.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2014
Tolmin, dne 6. junija 2014
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost