Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014

Kazalo

1830. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2202/8 in 2203/1, obe k.o. 1794-Račna, stran 4934.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 23. seji dne 4. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2202/8 in 2203/1, obe k.o. 1794-Račna
1.
Na nepremičninah parcelni št. 2202/8 in 2203/1, obe k.o. 1794-Račna, se ukine status grajenega javnega dobra, s čimer postaneta ti nepremičnini last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 5880734000.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478–0130/2009
Grosuplje, dne 4. junija 2014
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost