Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007, Kazalo


MINISTRSTVA

4080. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
4081. Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
4095. Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju
4096. Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4082. Sklep o razrešitvi člana okrajne volilne komisije
4083. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih volilnih komisij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4097. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Borovnica

4084. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B1S/18 – »Ob železnici«

Grosuplje

4085. Dopolnitveni sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug

Kamnik

4086. Pravilnik o prometni ureditvi na ulici Šutna v Kamniku

Kanal ob Soči

4087. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči

Osilnica

4088. Odlok o organiziranju storitve pomoč družini na domu na območju Občine Osilnica

Renče-Vogrsko

4089. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Renče - Vogrsko

Slovenske Konjice

4090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro
4091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji
4092. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Slovenske Konjice

Šentrupert

4093. Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Šentrupert
4094. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

POPRAVKI

4098. Popravek Minimalne zajamčene donosnosti na čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2007

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti