Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007

Kazalo

4085. Dopolnitveni sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug, stran 10931.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Grosuplje dne 22. avgusta 2007 sprejel
D O P O L N I L N I S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug
1. člen
Zaradi uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt) se priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug (v nadaljevanju: OPPN), ki se je začela na podlagi Programa priprave za občinski lokacijski načrt Gospodarska cona Jug (Uradni list RS, št. 30/07; v nadaljevanju: Program priprave) po ZUreP-1, nadaljuje po ZPNačrt.
Dopolnilni sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona jug dopolnjuje Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug (Uradni list RS, št. 53/07; v nadaljevanju: Sklep o začetku priprave OPPN), ki v vsebini določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN, katerega priprava se je začela v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03; v nadaljevanju ZUreP-1);
– roke za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve in njihove pristojnosti.
2. člen
Za 2. členom v Sklepu o začetku priprave OPPN se doda člen 2.a, ki se glasi:
Območje urejanja z OPPN se poveča za ca. 2 ha in obsega naslednja dodatna zemljišča parc. št. 2050/28, 2050/21, 2050/25, 2050/7, 2050/19, 2050/24, 2050/9, 2050/2, 2050/4, 2050/11, 2050/3 k.o. Grosuplje – naselje.
Območje OPPN se poveča zaradi celostne ureditve cestne in komunalne infrastrukture v območju.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Grosuplje.
Št. 35005-004/99
Grosuplje, dne 22. avgusta 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost