Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27. 8. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4066. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (uradno prečiščeno besedilo) (ZUJIK-UPB1)

MINISTRSTVA

4067. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4068. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2007
4069. Poročilo o gibanju plač za junij 2007
4070. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4071. Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBČINE

Bovec

4072. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za programe, projekte, prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bovec

Divača

4073. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije

Gornji Petrovci

4074. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci

Kuzma

4075. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Kuzma

Slovenska Bistrica

4076. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Slovenska Bistrica

Šentrupert

4077. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šentrupert

Vipava

4078. Odlok o spremembah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava

POPRAVKI

4079. Popravek Odloka o razglasitvi Hiše Bodešče 12 za kulturni spomenik lokalnega pomena

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost