Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27. 8. 2007

Kazalo

4073. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije, stran 10826.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) objavlja Občina Divača
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije
1. V času volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije, so za volilno-propagandna sporočila na območju Občine Divača zagotovljena brezplačna in dodatna plakatna mesta.
Občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja po eno plakatno mesto na treh lokacijah s plakatno površino 1 m x 1 m.
Žrebanje plakatnih mest opravi komisija, imenovana s strani župana.
1.1. Brezplačna plakatna mesta so na naslednjih lokacijah:
– v naselju Divača na parkirnem prostoru nasproti pošte,
– v naselju Senožeče pri avtobusni postaji,
– v naselju Vremski Britof pri športnem igrišču.
1.2. Na drugih lokacijah je možno plakatiranje v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Divača (Uradni list RS, št. 37/97, 66/03, 116/03 in 100/05). Te lokacije so:
– naselje Divača (2 panoja)
– naselje Senožeče (2 panoja)
– naselje Dolenja vas (1 pano)
– naselje Vremski Britof (1 pano)
– odcep za naselje Zavrhek (1 pano).
2. Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z oznako »Ne odpiraj – Plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih« morajo organizatorji volilne kampanje oddati najkasneje do 18. septembra 2007 do 12. ure na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
3. Dodelitev plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje za vloge, ki bodo prispele pravočasno v roku, se opravi na javnem žrebanju dne 18. septembra 2007 ob 14. uri, v prostorih Občine Divača.
Organizatorji volilne kampanje morajo določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem pisno obvestiti občinsko upravo Občine Divača najkasneje do 18. septembra 2007.
Organizatorjem volilne kampanje, ki ne bodo podali vloge do navedenega roka, Občina Divača ne zagotavlja plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih, navedenih pod točko 1.1. V primeru prostih panojev pa se jim lahko dodelijo plakatna mesta na navedenih lokacijah po vrstnem redu prispetja vlog.
4. Postavitev panojev in plakatiranje na mestih pod točko 1.2. opravlja podjetje Amicus d.o.o., Planina 3, Kranj (tel. 01/722-54-30) v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Divača in pogodbo o trženju plakatnih panojev na območju Občine Divača.
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost