Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1067. Sklepi o potrditvi poslanskega mandata

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1068. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Alžiriji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1069. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«
1070. Uredba o spremembi Uredbe o višini in načinu plačila stroškov, do katerih je upravičena Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, kot skrbnik delnic upravičencev do lastninjenja zavarovalnic

Sklepi

1071. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti

Drugi akti

1072. Odločba o imenovanju Aleksandre Vrhunc Kovačič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1073. Odločba o imenovanju Katje Drnovšek Jarc za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1074. Odločba o imenovanju Jasne Lovrec za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1075. Odločba o imenovanju mag. Jurija Groznika za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1076. Odločba o imenovanju Vesne Rebernik Jamnik za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu
1077. Odločba o imenovanju Nataše Pintar Gosenca za državno pravobranilko v Oddelku za evropske zadeve na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

1078. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja na področju prirejanja iger na srečo
1079. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk
1080. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda
1081. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1082. Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2007
1083. Pravilnik o vpisih v kataster stavb
1084. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov
1085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih
1086. Program priprave državnega lokacijskega načrta za cestno povezavo od Krškega do Brežic
1087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prehranskih dopolnilih
1088. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2007
1089. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija Medicor
1090. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2007

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1091. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata poslanca Državnega zbora RS na naslednjega kandidata z liste

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1092. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov
1093. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1094. Pojasnilo 1 k slovenskemu računovodskemu standardu 33 (2007) - Pokrivanje amortizacijskih stroškov
1095. Pojasnilo 1 k slovenskemu računovodskemu standardu 10 (2006) - Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
1096. Kontni okvir za društva in invalidske organizacije
1097. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB3)

OBČINE

Šmarješke Toplice

1098. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice v 3. volilni enoti dne 25. 2. 2007

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti