Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007

Kazalo

1069. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«, stran 2701.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena, prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 10. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«
1. člen
V Uredbi o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04) se v 3. členu za besedo »podlaga« črta vejica in besedilo »obrazložitev«.
2. člen
V deseti in enajsti alinei drugega odstavka 4. člena se oznaka valute »SIT« nadomesti z oznako »EUR«.
Za enajsto alineo se dodata novi dvanajsta in trinajsta alinea, ki se glasita:
»- znesek upravičenih stroškov,
- vrednost celotne investicije, če gre za investicijo«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Poleg navedenih podatkov mora upravljavec pomoči ministrstvu sporočiti tudi podatke, ki jih za posamezno vrsto pomoči določa predpis Evropske komisije.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V 5. točki prvega odstavka 9. člena se za besedilom »Evidenco vseh« doda beseda »veljavnih«, za besedilom »državnih pomoči« pa se črta vejica in besedilo »objavljenih v Uradnem listu Evropskih skupnosti«.
V drugem odstavku se za besedilom »Evidenca vseh« doda beseda »veljavnih«, za besedilom »državnih pomoči« pa se črta vejica in besedilo »objavljenih v Uradnem listu Evropskih skupnosti« ter vejica pred besedo »in«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-6/2007/5
Ljubljana, dne 1. marca 2007
EVA 2007-1611-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti