Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007

Kazalo

1078. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja na področju prirejanja iger na srečo, stran 2704.

Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04 in 79/05) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja na področju prirejanja iger na srečo
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obseg in program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorje na področju nadzora prirejanja iger na srečo, ki ga izvaja Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo.
2. člen
(opravljanje posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja)
Sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek prijave in opravljanja izpita, izpitni red, vodenje evidence o izpitih ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem posebnega dela strokovnega izpita iz prejšnjega člena, določa Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04 in 79/05).
3. člen
(obseg in področje posebnega dela izpita)
(1) Posebni del strokovnega izpita za inšpektorja obsega določbe predpisov, ki urejajo področje iger na srečo.
(2) Program posebnega dela izpita obsega naslednja področja:
- temeljne določbe zakona, ki ureja igre na srečo (v nadaljnjem besedilu: zakon),
- prirejanje klasičnih iger na srečo,
- prirejanje posebnih iger na srečo,
- poslovne knjige, letno poročilo in revidiranje,
- nadzor,
- kazenske določbe zakona.
4. člen
(podrobnejša vsebina programa)
(1) Program iz drugega odstavka prejšnjega člena je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za posebni del strokovnega izpita in je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) Pravni viri in seznam literature, ki so potrebni za pripravo za posebni del strokovnega izpita, so objavljeni na spletnih straneh Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo.
5. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-793/2006/1
Ljubljana, dne 31. januarja 2007
EVA 2006-1611-0145
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
 PRILOGA

  PODROBNEJŠE VSEBINE ZA POSEBNI DEL STROKOVNEGA IZPITA NA
PODROČJU PRIREJANJA IGER NA SREČO:

  a) TEMELJNE DOLOČBE ZAKONA O IGRAH NA SREČO:
  1. definicija iger na srečo
  2. kdo lahko prireja igre na srečo
  3. prirejanje iger na srečo preko interneta
  4. ustreznost igralne naprave
  5. razmejitev nagradnih iger in iger na srečo
  6. sprejemanje vplačil oziroma opravljanje drugih storitev v
   zvezi z igrami na srečo in denarne verige
  7. omejitev števila prirediteljev oziroma koncesionarjev
  b) PRIREJANJE KLASIČNIH IGER NA SREČO:
  1. klasične igre na srečo - splošno
  2. občasno prirejanje klasičnih iger na srečo:
  - prireditelji
  - pravila klasičnih iger na srečo
  - uporaba sredstev, pridobljenih s prirejanjem iger na srečo
  3. trajno prirejanje klasičnih iger na srečo:
  - prireditelji
  - pravila klasičnih iger na srečo in tehnološki postopki
  4. določanje in izplačevanje dobitkov ter zastaranje pravice
   do izplačila dobitkov
  c) PRIREJANJE POSEBNIH IGER NA SREČO:
  1. vrste posebnih iger na srečo
  2. koncesionarji za prirejanje posebnih iger na srečo
  3. organi koncesionarja
  4. koncesijska dajatev
  5. izvajanje posebnih iger na srečo
  6. udeležba pri posebnih igrah na srečo
  7. posebne določbe za delavce v igralnici
  8. napitnina
  9. prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih
  d) POSLOVNE KNJIGE, LETNO POROČILO IN REVIDIRANJE:
  1. dolžnost vodenja poslovnih knjig
  2. revidiranje računovodskih izkazov
  e) NADZOR:
  1. pristojnosti nadzornega organa
  2. naloge nadzornega organa
  3. dolžnost varovanja tajnosti podatkov
  4. pristojnosti pooblaščene osebe za nadzor
  5. omejitve pooblaščene osebe
  6. stroški postopka
  f) KAZENSKE DOLOČBE ZAKONA O IGRAH NA SREČO

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti