Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007

Kazalo

1070. Uredba o spremembi Uredbe o višini in načinu plačila stroškov, do katerih je upravičena Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, kot skrbnik delnic upravičencev do lastninjenja zavarovalnic, stran 2702.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02 in 16/03 - odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o višini in načinu plačila stroškov, do katerih je upravičena Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, kot skrbnik delnic upravičencev do lastninjenja zavarovalnic
1. člen
V Uredbi o višini in načinu plačila stroškov, do katerih je upravičena Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, kot skrbnik delnic upravičencev do lastninjenja zavarovalnic (Uradni list RS, št. 39/03) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za vsako novo delnico, ki pripade posameznemu lastninskemu upravičencu na podlagi ene ali več pravnomočnih odločb skrbnika, s katerimi je odločeno o pravici do prevzema novih delnic v skladu z drugim odstavkom 18. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, se stroški financiranja določijo v višini obresti, obračunanih za znesek vplačila za to delnico s strani skrbnika, po obrestni meri, imenovani povprečna obrestna mera za nova posojila do 1 mio EUR nefinančnim družbam - variabilna oziroma fiksna obrestna mera do 1 leta, ki jo objavi Banka Slovenije, in sicer od dneva vplačila s strani skrbnika do zadnjega dne meseca, ki se izteče pred prejetim plačilom s strani lastninskega upravičenca.
Za mesece, za katere podatek še ni objavljen, se pri izračunu upošteva zadnji objavljeni podatek Banke Slovenije.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-7/2007/7
Ljubljana, dne 1. marca 2007
EVA 2007-1611-0074
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti