Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007

Kazalo

1080. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda, stran 2706.

Na podlagi petega odstavka 57. člena ter za izvrševanje 76. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda
1. člen
V Pravilniku o pogojih za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda (Uradni list RS, št. 72/01, 107/03, 22/05 in 66/05) se naslov spremeni tako, da se glasi: »Pravilnik o pogojih za opravljanje pomorskega prometa«.
2. člen
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ta pravilnik ureja v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve (UL L št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 11), kot je bila nazadnje spremenjena s Popravkom Direktive 2005/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve (UL L št. 105 z dne 13. 4. 2006, str. 65), izvršilne ukrepe v zvezi s plovili v tranzitu.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen
Za IV. poglavjem se doda novo IV.a poglavje, ki se glasi:
»IV.a IZVRŠILNI UKREPI V ZVEZI S PLOVILI V TRANZITU
46.a člen
Če pomorska inšpekcija razpolaga z informacijami o domnevnem izpustu onesnaževalnih snovi, navedenih v prilogah I in II k Mednarodni konvenciji o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, skupaj z njenimi protokoli in spremembami v najnovejši različici (v nadaljnjem besedilu: konvencija Marpol), in če plovilo, ki je osumljeno izpusta, kot ga opredeljuje 2. člen konvencije Marpol, ne pristane v slovenskem pristanišču, mora pomorska inšpekcija:
- v primeru, da je naslednji postanek plovila pristanišče v drugi državi članici Evropske unije, tesno sodelovati s pristojnim organom te države članice pri inšpekciji in pri odločitvi o ustreznih ukrepih v zvezi z izpustom,
- v primeru, da je naslednji postanek plovila pristanišče v državi, ki ni članica Evropske unije, sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da je pristanišče naslednjega postanka plovila obveščeno o domnevnem izpustu, in zahtevati od pristojnega organa države, v kateri se nahaja pristanišče naslednjega postanka, da sprejme ustrezne ukrepe v zvezi z izpustom.
46.b člen
Uprava sodeluje z Evropsko agencijo za pomorsko varnost (EMSA) v zvezi z nadzorom in zgodnjim odkrivanjem plovil, ki izpuščajo onesnaževalne snovi, navedene v prilogah I in II h konvenciji Marpol.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-32/2007/15
Ljubljana, dne 1. marca 2007
EVA 2007-2411-0023
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti