Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

816. Zakon o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZDavP-1-UPB2)
817. Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDV-UPB4)
818. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-1-UPB3)
819. Zakon o davku na izplačane plače (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIP-UPB2)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

820. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

842. Sklep o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju komisije Vlade Republike Slovenije za obravnavanje predlogov predpisov z vidika določb Zakona o javni rabi slovenščine ter ciljev jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja

MINISTRSTVA

821. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
822. Dopolnitev liste izvajalcev programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja
823. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 13. 1. 2006 do 17. 2. 2006 izdano dovoljenje za promet
834. Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

824. Odločba o razveljavitvi 27. člena Zakona o socialnem varstvu, kolikor se na njegovi podlagi v lastni dohodek družine všteva preživnina otrok, in sklep o zavrnitvi pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 25. in 26. člena Zakona o socialnem varstvu ter Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter sklep o zavrženju pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 28. člena Zakona o socialni varnosti in Zakona o višini otroškega dodatka
825. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 4. člena Zakona o davku na promet nepremičnin in 7. točke prvega odstavka 27. člena Zakona o davku na dodano vrednost v delu, v katerem občinam odvzemata njihov lastni prihodek brez nadomestnega vira, z rokom za odpravo neskladja in načinom izvršitve ter o zavrženju zahteve za oceno ustavnosti 11. točke 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost
826. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega delovnega in socialnega sodišča ter sklepa Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka na Ptuju
827. Odločba o razveljavitvi sklepov Okrožnega sodišča v Kopru
828. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo
829. Odločba o delni razveljavitvi 1. točke in razveljavitvi 2. točke tretjega odstavka 7. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju ter o delni razveljavitvi 1. točke in razveljavitvi 2. točke 26. člena ter 33. člena Pravilnika o strokovnem izpitu, licencah in vodenju imenika nepremičninskih posrednikov
830. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 197. člena Zakona o javnih uslužbencih ni v neskladju z Ustavo, in o ugotovitvi neustavnosti petega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih
831. Odločba o ugotovitvi, da je bil 24. člen Zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic v neskladju z Ustavo, z učinkom razveljavitve, o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 96. člena in prvega odstavka 97. člena in drugega stavka 112. člena Zakona o davčnem postopku ter o zavrženju pobude za oceno ustavnosti tretjega odstavka 96. člena Zakona o davčnem postopku
832. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 14.a člena Zakona o lokalni samoupravi, o delni razveljavitvi sklepa Državnega zbora po drugem odstavku 14.a člena Zakona o lokalni samoupravi
833. Odločba o ugotovitvi, da členi 62.d, 62.e, 62.f in 62.h Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter peti odstavek 18. člena in 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo

OBČINE

Bistrica ob Sotli

835. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2006

Bled

836. Sklep o uvrstitvi ravnatelja/direktorja javnega zavoda v plačni razred

Kranj

837. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Mozirje

838. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Podlehnik

839. Cenik najemnin za nekmetijsko rabo za leto 2006

Šmartno pri Litiji

840. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Zreče

841. Cenik daljinskega ogrevanja
AAA Zlata odličnost