Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006

Kazalo

821. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev, stran 2194.

Na podlagi 11. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00) v povezavi s 3., 8., 11., 12., 13., 14. in 15. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o nomenklaturi poklicev
1. člen
V Pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04, 18/05, 54/05 in 103/05) se v četrtem odstavku 2. člena za šestnajsto alineo doda nova sedemnajsta alinea, ki se glasi:
»– XVII: TRAJNOSTNI RAZVOJ.«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »zbornic, ministrstev, nevladnih organizacij in sindikatov« nadomesti z besedilom »socialnih partnerjev poslovnega sektorja in sindikatov, javnega sektorja in sektorja civilne družbe«.
3. člen
Priloga II: UMETNOST, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »oblikovalec/oblikovalka uporabnih predmetov« dopolni z naslednjim besedilom:
 »– osvetljevalec/osvetljevalka      V.  88. seja   16. 12. 2005
 – oblikovalec/oblikovalka osvetljave   V.  88. seja   16. 12. 2005
                                    .«.
4. člen
Priloga V: TEHNIKA, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »MIG MAG varilec/ varilka« dopolni z naslednjim besedilom:
 »– oblikovalec/oblikovalka kovin       IV. 87. seja 25. 11. 2005
 – orodjar/orodjarka              IV. 87. seja 25. 11. 2005
 – izdelovalec/izdelovalka kovinskih
 konstrukcij                  IV. 87. seja 25. 11. 2005
 – monter/monterka strojnih inštalacij     IV. 87. seja 25. 11. 2005
 – monter/monterka prezračevalnih in
 klima sistemov                IV. 87. seja 25. 11. 2005
 – zlatar/zlatarka               IV. 87. seja 25. 11. 2005
 – urar/urarka                 IV. 87. seja 25. 11. 2005
 – klepar-krovec/kleparka-krovka        IV. 87. seja 25. 11. 2005
 – orodjar – mehatronik/orodjarka –
 mehatroničarka                V. 87. seja 25. 11. 2005
 – operater/operaterka proizvodnih procesov  V. 87. seja 25. 11. 2005
 – operater/operaterka energetskih
 naprav in sistemov              V. 87. seja 25. 11. 2005
                                    .«.
5. člen
Priloga V: TEHNIKA, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »mehatronik tehnolog/tehnologinja« dopolni z naslednjim besedilom:
 »– programer – tehnolog/programerka –
 tehnologinja CNC stroja            VI. 87. seja  25. 11. 2005
 – tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov VI. 87. seja  25. 11. 2005
 – snovalec/snovalka izdelkov in simulacij
 delovanja v virtualnem okolju         VI. 87. seja  25. 11. 2005
 – snovalec/snovalka energetskih
 naprav in sistemov              VI. 87. seja  25. 11. 2005
                                     .«.
6. člen
Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način« dopolni z naslednjim besedilom:
 »– predelovalec/predelovalka zelenjave na
 neindustrijski način               III. 88. seja 16. 12. 2005
 – slaščičar dekorater/slaščičarka dekoraterka  IV. 88. seja 16. 12. 2005
 lectar/lectarka                 IV. 88. seja 16. 12. 2005
 – izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva    IV. 88. seja 16. 12. 2005
 – izdelovalec/izdelovalka sladic         IV. 88. seja 16. 12. 2005
 – izdelovalec/izdelovalka čokolade in bonbonov  IV. 88. seja 16. 12. 2005
 – izdelovalec/izdelovalka pekovskih izdelkov
 hitre hrane in pekovskih polizdelkov       IV. 88. seja 16. 12. 2005
 – izdelovalec/izdelovalka osnovnih vrst kruha  IV. 88. seja 16. 12. 2005
 – izdelovalec/izdelovalka pekovskega peciva   IV. 88. seja 16. 12. 2005
 sladoledar/sladoledarka             IV. 88. seja 16. 12. 2005
 – izdelovalec/izdelovalka fermentiranih
 mlečnih izdelkov                 IV. 88. seja 16. 12. 2005
 – maslar/maslarka                IV. 88. seja 16. 12. 2005
 – sirar/sirarka                 IV. 88. seja 16. 12. 2005
                                      .«.
7. člen
V prilogi VII: ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se poklicni standard »operater/operaterka kamnarske tehnologije« uvrsti pred poklicni standard »kamnarski tehnolog/kamnarska tehnologinja«.
8. člen
Priloga XII: OSEBNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice« dopolni z naslednjim besedilom:
 »– pomožni vzdrževalec/pomožna
 vzdrževalka tekstilij           III. 87. seja  25. 11. 2005
 – vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij    IV. 87. seja  25. 11. 2005
                                  .«.
9. člen
Priloga XII: OSEBNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »vinski svetovalec/vinska svetovalka sommelier« dopolni z naslednjim besedilom:
 »– barman/barmanka             V.  87. seja  25. 11. 2005
                                   .«.
10. člen
Priloga XII: OSEBNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice« dopolni z naslednjim besedilom:
 »– pomožni vzdrževalec/pomožna
 vzdrževalka tekstilij            III. 88. seja  16. 12. 2005
                                   .«.
11. člen
Priloga XII: OSEBNE STORITVE, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti »vinski svetovalec/vinska svetovalka sommelier« dopolni z naslednjim besedilom:
 »– barman/barmanka             V.  87. seja  25. 11. 2005
                                    .«.
12. člen
Priloga XIII: PREVOZNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom »voznik/voznica« dopolni z naslednjim besedilom:
 »– operater/operaterka pri prevozu
 nevarnega blaga               IV. 88. seja  16. 12. 2005
 – častnik/častnica krova           V.  88. seja  16. 12. 2005
 – poveljnik/poveljnica ladje         VI. 88. seja  16. 12. 2005
                                    .«.
13. člen
Priloga XIII: PREVOZNE STORITVE, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se dopolni z naslednjim besedilom:
 »– operater/operaterka pri prevozu
 nevarnega blaga                IV. 88. seja  16. 12. 2005
                                    .«.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-7/2005/10
Ljubljana, dne 17. februarja 2006
EVA 2006-2611-0044
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost