Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006

Kazalo

822. Dopolnitev liste izvajalcev programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja, stran 2196.

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Pravilnika o izvajanju javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja (Uradni list RS, št. 131/04) minister za notranje zadeve na predlog Zbornice RS za zasebno varovanje objavlja
D O P O L N I T E V
liste izvajalcev programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja
I
Na listo izvajalcev programov osnovnega izobraževanja (8. do 12. člen Pravilnika o izvajanju javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se dodatno imenujejo:
1. Izvajalci programa izobraževanja za varnostne managerje (8. člen pravilnika):
– organizacija Zbornice RS za zasebno varovanje: Marjan Pišek, Viktor Lukač;
– varnostni sistemi in zasebno varovanje: dr. Tomaž Čas;
– metodika dela zasebnega varnostnika: Viktor Lukač, Bojan Udovč, Metod Jerman;
– pooblastila in etika zasebnega varovanja: Stanislav Mlakar, Bojan Udovč, Metod Jerman;
– izbrane vsebine iz Kazenskega zakonika: Stanislav Mlakar, dr. Tomaž Čas, Metod Jerman;
– izbrane vsebine iz Zakona o Kazenskem postopku: Stanislav Mlakar, dr. Tomaž Čas, Metod Jerman;
– tehnično varovanje: Aleš Cehner, Matej Kop, Franc Garvas;
– človekove pravice in temeljne svoboščine: Stanislav Mlakar, dr. Tomaž Čas, Bojan Udovč.
2. Izvajalci programa izobraževanja za varnostnike čuvaje, varnostnike, varnostnike nadzornike in varnostnike telesne stražarje (9. člen pravilnika):
– uvod v zasebno varovanje: dr. Tomaž Čas, Bojan Udovč;
– metodika dela varnostnikov: Stanislav Mlakar, Metod Jerman;
– ukrepi in dolžnosti varnostnikov: dr. Tomaž Čas, Stanislav Mlakar, Bojan Udovč, Metod Jerman;
– osnove kazenskega prava za varnostnike: Stanislav Mlakar, dr. Tomaž Čas, Metod Jerman;
– osnove požarnega varstva za varnostnike: Mladen Popović, Bojan Udovč, Franc Garvas;
– osnove varstva pri delu za varnostnike: Mladen Popović, Franc Garvas;
– poslovna komunikacija in etika zasebnega varovanja: Bojan Udovč;
– osnove sistemov tehničnega varovanja: Aleš Cehner, Matej Kop, Franc Garvas;
– človekove pravice in temeljne svoboščine: Stanislav Mlakar, dr. Tomaž Čas, Bojan Udovč.
3. Izvajalci programa izobraževanja za varnostne tehnike (10. člen pravilnika):
– uvod v zasebno varovanje: dr. Tomaž Čas;
– osnove kazenskega prava: Stanislav Mlakar, dr. Tomaž Čas, Metod Jerman;
– človekove pravice in temeljne svoboščine: Stanislav Mlakar, dr. Tomaž Čas, Franc Pozderec;
– poslovna komunikacija in etika: Franc Pozderec;
– sistemi video nadzora: Matej Kop, Aleš Cehner;
– protivlomna zaščita: Matej Kop, Aleš Cehner, Franc Garvas;
– protipožarna zaščita: Mladen Popović, Franc Garvas;
– pristopna kontrola: Aleš Cehner, Matej Kop;
– mehanska zaščita: Aleš Cehner, Matej Kop, Franc Garvas;
– industrijski alarmi: Aleš Cehner, Matej Kop, Franc Garvas.
4. Izvajalci programa izobraževanja za pooblaščene inženirje varnostnih sistemov (11. člen pravilnika):
– tehnični predpisi in veljavni standardi na področju varovanja: Aleš Cehner, Matej Kop, Franc Garvas;
– način in metode ocenjevanja ogroženosti in tveganj: dr. Tomaž Čas, Aleš Cehner;
– načrtovanje varnosti: dr. Tomaž Čas.
5. Izvajalci programa izobraževanja za operaterje VNC (12. člen pravilnika):
– uvod v zasebno varovanje: dr. Tomaž Čas;
– tehnični predpisi in veljavni standardi na področju varovanja: Aleš Cehner, Matej Kop, Franc Garvas;
– tehnologija varnostno nadzornega centra: Aleš Cehner, Matej Kop;
– vrste komunikacij, ukrepanja in poročanja: Viktor Lukač;
– osnove komuniciranja: Renata Krajnčec, Franc Pozderec;
– osnove sistemov tehničenga varovanja: Aleš Cehner, Matej Kop, Franc Garvas;
– osnove telekomunikacij: Aleš Cehner, Matej Kop, Franc Garvas.
II
Na listo izvajalcev programov izobraževanj (specialistično izobraževanje) se dodatno imenujejo:
1. Izvajalci programa izobraževanja za izvajanje notranjega nadzora (13. člen pravilnika):
– postopki in metode notranjega nadziranja: Milan Šprah, Milan Ekart, Slavko Pernek;
– poročanje in obveščanje: Milan Šprah, Milan Ekart, Slavko Pernek;
– osnove komuniciranja: Robert Trlep, Franc Pozderec;
2. Izvajalci programa izobraževanja za varovanje oseb (14. člen pravilnika):
– specialne samoobrambne veščine: Jožef Kovač, Janez Ferme, Vojko Rogelj, Matjaž Antolinc, Branislav Čergić, Mirsad Salkić, Vlado Geč;
– ravnanje z orožjem in komunikacijskimi sredstvi: Viktor Lukač, Slavko Pernek;
– specialne komunikacije: Viktor Lukač, Bojan Udovč;
– način obvladovanja stresa: Milan Šprah, Slavko Pernek, Franc Pozderec, Bojan Udovč;
– presoja nevarnosti: Milan Ekart, Slavko Pernek, Bojan Udovč;
– poznavanje načrtov varovanja: Milan Šprah, Milan Ekart, Slavko Pernek, Bojan Udovč;
– protokol: Milan Šprah, Milan Ekart, Slavko Pernek, Bojan Udovč.
3. Izvajalci programa izobraževanja za opravljanje intervencije (15. člen pravilnika):
– intervencija in njen namen: Milan Šprah, Milan Ekart, Slavko Pernek, Franc Pozderec, Bojan Udovč, Metod Jerman;
– pravna podlaga in dolžnosti izvajanja intervencije: Stanislav Mlakar, Bojan Udovč, Metod Jerman;
– osnovna načela in postopki sprejemanja obvestila o varnostnem pojavu oziroma dogodku: Slavko Pernek, Milan Ekart, Bojan Udovč;
– postopki varnostnikov ob interveniranju: Slavko Pernek, Milan Ekart, Bojan Udovč, Metod Jerman;
– uporaba sredstev za vklepanje: Slavko Pernek, Milan Ekart, Franc Pozderec, Bojan Udovč, Metod Jerman;
– postopek pred in po uporabi fizične sile: Slavko Pernek, Milan Ekart, Franc Pozderec, Bojan Udovč;
– uporaba fizične sile: Slavko Pernek, Milan Ekart, Bojan Udovč;
– obvladovanje osebe, ki se pasivno upira: Slavko Pernek, Stanislav Mlakar, Franc Pozderec, Bojan Udovč, Metod Jerman;
– obvladovanje osebe, ki se aktivno upira: Slavko Pernek, Stanislav Mlakar, Franc Pozderec, Bojan Udovč, Metod Jerman;
– osnove sistemov tehničnega varovanja: Robert Trlep, Matej Kop, Aleš Cehner, Bojan Udovč, Franc Garvas;
– osnove telekomunikacij: Robert Trlep, Matej Kop, Aleš Cehner, Bojan Udovč;
– način komuniciranja: Milan Šprah, Robert Trlep, Franc Pozderec, Bojan Udovč.
4. Izvajalci programa izobraževanja za varovanje javnih zbiranj (16. člen pravilnika):
– predpisi s področja javnih zbiranj: Stanislav Mlakar, Milan Ekart, Metod Jerman;
– vrste javnih zbiranj: Milan Ekart, Bojan Udovč, Metod Jerman;
– organiziranje javnih zbiranj: Milan Ekart, Slavko Pernek, Bojan Udovč, Metod Jerman;
– zagotavljanje reda na javnih zbiranjih: Milan Ekart, Slavko Pernek, Bojan Udovč, Metod Jerman;
– posebnosti pri zagotavljanju reda na športnih prireditvah: Milan Ekart, Slavko Pernek, Bojan Udovč, Metod Jerman;
– psihologija množic: Milan Šprah, Robert Trlep, Bojan Udovč, Metod Jerman.
III
Ta dopolnitev liste se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 250-59/2005/26 (141-04)
Ljubljana, dne 17. februarja 2006
EVA 2006-1711-0027
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost