Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006

Kazalo

834. Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, stran 2231.

Na podlagi drugega odstavka 275. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega
z opravljanjem dejavnosti
1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog in način predložitve obrazca davčnemu organu.
2. člen
Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) za davek od dohodkov iz dejavnosti sestavi in predloži davčnemu organu davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, ki ga izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, ki je Priloga 2 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
Zavezanec poleg Priloge 1 iz prvega odstavka tega člena predloži tudi podatke na obrazcih, ki sta Priloga 3 in 4 tega pravilnika in njegov sestavni del, in podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posameznega obrazca Priloge 5 do 13 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Zavezanec, ki v skladu s prvim odstavkom 277. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) podatke na obrazcih, ki sta Priloga 3 in 4 tega pravilnika, predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora v davčnem obračunu akontacije dohodnine, ki je Priloga 1 tega pravilnika, označiti, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES.
3. člen
Zavezanec predloži davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti v papirni obliki ali v računalniški obliki. Navodilo za predložitev podatkov iz obrazca za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti v računalniški obliki je Priloga 14 tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti (Uradni list RS, št. 123/05).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-08-118/2005/23
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2005-1611-0057
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost