Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4136. Uredba o objektih, napravah in napeljavah, ki sestavljajo sekundarno telekomunikacijsko omrežje
4137. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov
4138. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu odpadkov
4139. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav

Sklepi

4140. Sklep o spremembah sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod

MINISTRSTVA

4141. Pravilnik o homologiranju dizelskih motorjev, motorjev na naravni plin ter motorjev na prisilni vžig, ki jih poganja tekoči naftni plin, in vozil, opremljenih z dizelskimi motorji, motorji na naravni plin ter motorji na prisilni vžig, ki jih poganja tekoči naftni plin, glede na emisijo snovi iz motorja, ki onesnažujejo okolje (št. 49.03)
4142. Pravilnik o homologiranju avtobusov glede trdnosti njihove nadgradnje (št. 66.00)
4143. Pravilnik o ES-homologaciji motornih vozil

OBČINE

Ljubljana

4144. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2001
4145. Poslovnik Mestnega sveta mestne občine Ljubljana

Medvode

4146. Odlok o financiranju komunalnih dejavnosti v krajevnih in vaških skupnostih

Murska Sobota

4147. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Novo mesto

4148. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2002
4149. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2003
4150. Odlok o zazidalnem načrtu Župnca 1

Prevalje

4151. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Prevalje
4152. Odlok o spremembi odloka o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Prevalje

Veržej

4153. Odlok o pogojih za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov na območju Občine Veržej med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike in lokalne volitve v letu 2002
AAA Zlata odličnost