Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002

Kazalo

4136. Uredba o objektih, napravah in napeljavah, ki sestavljajo sekundarno telekomunikacijsko omrežje, stran 9181.

Na podlagi tretjega odstavka 53. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01 in 52/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o objektih, napravah in napeljavah, ki sestavljajo sekundarno telekomunikacijsko omrežje
1. člen
S to uredbo se podrobneje določijo objekti, naprave in napeljave, ki sestavljajo sekundarno telekomunikacijsko omrežje.
2. člen
(1) V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Javne terminalske naprave so javne govorilnice in druga terminalska oprema, nameščena na javnosti dostopnih površinah.
2. Telekomunikacijska razdelilna omarica je razvodišče priključnih telekomunikacijskih vodov in mesto za namestitev telekomunikacijskih naprav za zaključeno skupino uporabnikov.
3. Sekundarno telekomunikacijsko omrežje so podzemne in nadzemne telekomunikacijske napeljave ter naprave in objekti, ki so v zvezi s temi telekomunikacijskimi napeljavami.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu o telekomunikacijah.
3. člen
Sekundarno telekomunikacijsko omrežje sestavljajo naslednji objekti, naprave in napeljave:
1. telekomunikacijska kabelska kanalizacija, ki povezuje telekomunikacijske razdelilne omarice in omrežne priključne točke,
2. telekomunikacijski vodi in telekomunikacijske naprave, potrebne za povezavo telekomunikacijskih razdelilnih omaric z omrežnimi priključnimi točkami,
3. telekomunikacijske naprave, potrebne za izvedbo omrežnih priključnih točk,
4. javne terminalske naprave ter telekomunikacijska kanalizacija in telekomunikacijski vodi, ki vodijo do nje.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-25/2002-1
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost