Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002

Kazalo

4153. Odlok o pogojih za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov na območju Občine Veržej med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike in lokalne volitve v letu 2002, stran 9343.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), odredbe o plakatiranju (Uradni list RS, št. 69/94) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 26. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o pogojih za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov na območju Občine Veržej med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike in lokalne volitve v letu 2002
1. člen
Ta odlok določa pogoje za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov na območju Občine Veržej med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike in lokalne volitve v letu 2002.
2. člen
Med volilno kampanjo lahko organizatorji volilne kampanje oziroma politične stranke in kandidati posamezniki (v nadaljevanju: organizatorji) na območju Občine Veržej izobešajo plakate z volilno propagandnimi sporočili na stalnih in premičnih plakatnih mestih.
3. člen
Za čas volilne kampanje Občine Veržej določa naslednja plakatna mesta, kjer je dovoljeno brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili:
– v Veržeju: – na oglasnem panoju med avtobusnim postajališčem in slaščičarno,
– pri gostilni Bobnjar,
– pri župnišču,
– pri zbiralnici mleka.
– v Bunčanih: – pri vaški kapeli,
– v Banovcih: – pred zbiralnico mleka.
4. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 3. členu tega odloka, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb ter drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni kampanji.
5. člen
Vsa javna plakatna mesta, določena v 3. členu tega odloka, so organizatorjem na voljo brezplačno. Plakate namešča vsak organizator sam.
6. člen
Plakati, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili tega odloka, bodo odstranjeni na stroške organizatorja.
7. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilna propagandna sporočila.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-307/02
Veržej, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost