Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002

Kazalo

4147. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 9333.

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 383-02/2001-11 z dne 24. 9. 2002, soglasja Mestne občine Murska Sobota k spremembi izhodiščne cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja št. 38005-005/2002 z dne 23. 8. 2002, določil uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 33/01) ter statuta javnega podjetja Komunala d.o.o. (št. 013-1/01) izdajam
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I
Spremenijo se izhodiščne cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava dobavitelj toplote in upravljalec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
----------------------------------------------------------------
Proizvod- storitev         Merska enota    Cenav SIT
----------------------------------------------------------------
Variabilni del:
MWh toplotne energije       MWh         5.555,17
sanitarna voda           m3           553,38
----------------------------------------------------------------
Fiksni del:
fiksni stroški
(za stanovanjske prostore)     m2/leto       1.063,79
fiksni stroški
(za poslovne prostore)       m3/leto        432,07
----------------------------------------------------------------
III
V skladu z zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 30/01 in 67/02) se na ceno storitev obračuna 20% davek na dodano vrednost.
IV
V skladu s 97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) se ta cenik objavi v Uradnem listu RS.
V
Z dnem uveljavitve tega cenika prenehajo veljati cene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 12/01).
VI
Cenik se uporablja od 1. oktobra 2002 dalje.
Št. 005/02
Murska Sobota, dne 26. septembra 2002.
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost