Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4519. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik
4520. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti
4521. Odlok o izvolitvi predsednika in štirih članov Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
4522. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko
4523. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko
4524. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo
4525. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje
4526. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo
4527. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport
4528. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide
4529. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
4530. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
4531. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4532. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4533. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4534. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4535. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4536. Uredba o spremembi uredbe o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev

Sklepi

4537. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto, b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta

MINISTRSTVA

4538. Odredba o spremembi odredbe o obratovalnem času javnih letališč
4539. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o stroških
4540. Odredba o oblikah oznak skladnosti in znakov za označevanje čistine ter o načinu označevanja čistine na izdelkih iz plemenitih kovin
4541. Pravilnik o vsebini strokovnega izpita in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4542. Poročilo o gibanju plač za september 2000

OBČINE

Dol pri Ljubljani

4543. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2001

Idrija

4544. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2000
4545. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Idrija
4546. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
4547. Odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Vrh Zelj v Idriji
4548. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu "Na Brdu" - Godovič
4549. Odlok o dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Idrija
4550. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni vrh

Rogatec

4551. Odlok o ustanovitvi razvojne agencije Sotla

Škofja Loka

4552. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev programskih zasnov za stanovanjsko obrtno cono Hrastnica kot sestavnem delu prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje občine Škofja Loka in osnutka zazidalnega načrta stanovanjsko obrtne cone Hrastnica
4553. Sklep o cenah ravnanja in odlaganja odpadkov na območju Občine Škofja Loka

POPRAVKI

1. Popravki pri naslednjih zdravilih se posamezni podatki o zdravilu pravilno glasijo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti