Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000

Kazalo

4550. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni vrh, stran 11343.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 19. in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na 16. redni seji dne 9. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni vrh
1. člen
V drugem odstavku 1. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Črni vrh (Uradni list RS, št. 68/00) se črta beseda »maj« in nadomesti z besedo »julij«.
2. člen
Dopolni se 5. točka 8. člena odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni vrh (Uradni list RS, št. 60/92 in 68/00) tako, da se za besedama »poslovna dejavnost« črta ».« in doda tekst: »s pogojem, da emisije škodljivih vplivov na okolje ne presegajo normativov za poslovno stanovanjska območja (II.-III. stopnja varovanja pred hrupom).«
3. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Pri vseh posegih morajo v lokacijski dokumentaciji biti prikazani elementi varovanja okolja pred emisijami hrupa, onesnaževanje zraka, varovanja tekočih, izvirnih, talnih, stoječih vod vključno z obstoječimi napravami za preskrbo s pitno vodo in tehnološko vodo ter zagotovitvijo potrebnih količin neoporečne vode, opredeljen mora biti način zbiranja, sortiranja, prevažanja ter začasna in končna dispozicija vseh vrst odpadkov, varovanje pred viri ionizirajočih in ne ionizirajočih sevanj, naravne osvetlitve in osončenja stanovanjsko bivalnih objektov in delovnih prostorov ter zagotovljeno vključevanje funkcionalno oviranim osebam v okolja.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-1/00
Idrija, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti