Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000

Kazalo

4548. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu "Na Brdu" - Godovič, stran 11343.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na 16. redni seji dne 9. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu “Na Brdu” – Godovič
1. člen
Sprejme se dopolnitev zazidalnega načrta “Na Brdu” – Godovič, ki jo je izdelalo podjetje U.N.I.A. d.o.o. Idrija, Mestni trg 11, pod št. proj. 24/3-2000, marec 2000.
2. člen
V 4. členu odloka o zazidalnem načrtu “Na Brdu” – Godovič, objavljenem v Uradnem listu SRS, št. 42/89 se dodajo 4. in 5. točka, ki glasita:
4. V stanovanjski hiši na parceli št. 1094/5, št. 1094/3 in 1094/1 k.o. Godovič se uredijo poslovni prostori za pisarniško dejavnost ali druge stanovanjskemu okolju primerne nehrupne dejavnosti.
5. Dovoljena je gradnja prizidka k stanovanjski hiši na parceli št. 1094/5 k.o. Godovič za potrebe garaže in skladišča repromateriala. Tlorisne dimenzije prizidka so 9,50 m × 5 m. Dovoljene tolerance so +/- 10%. Objekt je pritličen, streha prizidka je enokapnica. Dovoljena je gradnja prizidka k stanovanjski hiši na parceli št. 1094/3 k.o. Godovič za potrebe hišnega bazena in manjše telovadnice.
3. člen
V 5. členu se za šesto alineo dodajo nove alinee, ki glasijo:
– stanovanjski objekt na parceli št. 1094/1 in 1094/3 k.o. Godovič je K+P+M tlorisnih dimenzij 12 m × 14 m,
– prizidek na parceli 1094/3 in 1094/1 k.o. Godovič je K+P tlorisnih dimenzij (nepravilni pravokotnik) 8 m × 12 m oziroma 14 m,
– dovoljene tolerance so v mejah +/- 10%,
– dovoljena je montažna gradnja zunanjega videza zidanih stavb,
– streha stanovanjskega objekta in bazena je štirikapnica s stršnimi pomoli in kritino videza krajevne arhitekture,
– zunanja ureditev zajema ureditev okolice stavb, dovozno cesto, hortikulturno ureditev in igrišče,
– dovoljena je fazna gradnja.
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki glasi:
S spremembo zazidalnega načrta niso tangirane komunalne naprave, ki jih določa zazidalni načrt “Na Brdu” – Godovič, ki ga je izdelal RPC – TOZD Atelje za projektiranje Idrija, pod št. 1383/89, julij 1989.
5. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00303-4/00
Idrija, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti