Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000

Kazalo

4544. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2000, stran 11336.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na 16. redni seji dne 9. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2000 (Uradni list RS, št. 39/00) se spremeni peti odstavek 3. člena tako, da glasi:
“Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov      v 000 SIT
I.  Skupaj prihodki             1.101.397
II.  Skupaj odhodki              1.102.509
III. Proračunski primanjkljaj          –1.112
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil        3.000
V.  Dana posojila                  0
VI.  Prejeta minus dana posojila         3.000
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)        1.888
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna              0
IX.  Odplačilo dolga               3.000
X.  Neto zadolževanje              –3.000
XI.  Povečanje sredstev na računih        –1.112
XII. Stanje prihodkov iz leta 1999        1.112“
2. člen
Črta se 11. člen odloka.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-2/99
Idrija, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti