Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000

Kazalo

4537. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto, b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, stran 11331.

Na podlagi drugega odstavka 45.b in 45.d člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) je Vlada Republike Slovenije na 24. seji dne 16. 11. 2000 sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto, b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal Razvojni center planiranje Celje, d.o.o., pod št. projekta 324/99, v juliju 2000 in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov Mestne občine Celje, ki jih je izdelal Razvojni center planiranje Celje, d.o.o., v juliju 2000.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96 in 11/99) in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 in 11/99) ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 59/00) in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Celje, za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 59/00).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Mestni občini Celje v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine.
IV
Mestna občina Celje mora poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se začne peti dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občine pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Mestna občina Celje mora v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-11/98-6
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti