Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000

Kazalo

4524. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo, stran 11324.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo
I
S tem odlokom se ustanovi Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: Odbor za gospodarstvo), določijo njegove naloge in sestava ter izvolijo predsednik, podpredsednika in člani.
II
Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstva za gospodarske dejavnosti in Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem.
Odbor tudi:
– spremlja in nadzira delo Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Sklada Republike Slovenije za razvoj, Slovenske odškodninske družbe, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, vzajemnih skladov, investicijskih družb in družb za upravljanje ter drugih skladov, katerih delovanje je vezano na lastninsko preoblikovanje podjetij ter drugih pravnih oseb;
– obravnava poročila Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo, Sklada Republike Slovenije za razvoj, Družbenega pravobranilca Republike Slovenije in drugih institucij s področja oškodovanja družbene lastnine pri lastninskem preoblikovanju podjetij oziroma pravnih oseb;
– obravnava poročila organov, pristojnih za izvedbo privatizacije državnega premoženja ter poročila v zvezi z oškodovanjem državne lastnine v postopku privatizacije.
III
Odbor za gospodarstvo ima predsednika, dva podpredsednika in štirinajst članov.
V Odboru za gospodarstvo ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije sedem članov,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije tri člane,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov dva člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke enega člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega člana.
IV
V Odbor za gospodarstvo se izvolijo:
za predsednika:
Franc (Feri) HORVAT, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
za podpredsednika:
Blaž KAVČIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Valentin POHOREC, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
za člane:
Geza DŽUBAN, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Mitja GASPARI, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Zoran GRAČNER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Branko JANC, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Milan KOPUŠAR, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Anton ROP, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Franc ČEBULJ, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Branko KELEMINA, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Franc SUŠNIK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Janko VEBER, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Stanislav BRENČIČ, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
dr. Andrej BAJUK, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Sašo PEČE, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
Igor ŠTEMBERGER, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/23
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti