Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2000 z dne 28. 11. 2000

Kazalo

4522. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko, stran 11322.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko
I
S tem odlokom se ustanovi Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko (v nadaljnjem besedilu: Odbor za zunanjo politiko), določijo njegove naloge in sestava ter izvolijo predsednik, podpredsednika in člani.
II
Odbor za zunanjo politiko obravnava predloge zakonov, drugih aktov in problematiko z delovnega področja Ministrstva za zunanje zadeve.
Odbor tudi:
– obravnava problematiko, ki zadeva bilateralno in multilateralno parlamentarno sodelovanje,
– zavzema in posreduje stališča o zadevah, ki so na dnevnem redu mednarodnih parlamentarnih teles, institucij in organizacij ter opozarja predsednika Državnega zbora in predsednike delovnih teles na posamezna vprašanja v zvezi s tem,
– potrjuje pobude za sklenitev mednarodnih pogodb ter v primeru novih elementov v pogajanjih tudi nova stališča za delo pogajalskih delegacij,
– obravnava predloge za odprtje ali zaprtje misij Republike Slovenije v tujini ter za imenovanje vodij misij,
– pripravlja predloge za komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve za sestavo delegacij Državnega zbora, ki sodelujejo v bilateralnem in multilateralnem parlamentarnem sodelovanju,
– obravnava poročila delegacij Državnega zbora o sodelovanju in o konkretnih vprašanjih tega sodelovanja,
– obravnava splošne zadeve, ki se nanašajo na evropske integracije,
– koordinira delovanje matičnih delovnih teles v zvezi z evropskimi integracijami in jim daje mnenja, priporočila in opozorila,
– opravlja druge naloge v zvezi z evropskimi zadevami, ki ne spadajo v neposredno pristojnost matičnih delovnih teles.
Pri tem posveča posebno pozornost tudi obravnavi zunanjepolitične problematike, ki zadeva Slovence v zamejstvu in po svetu in v zvezi s tem:
– spremlja in obravnava problematiko avtohtonih slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu in Slovencev po svetu ter s tem povezano usmerjanje finančne podpore preko Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu;
– spremlja in skrbi za izvajanje resolucije o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/96);
– vzdržuje redne stike s predstavniki Slovencev v zamejstvu in po svetu,
ter imenuje pododbor za ta vprašanja.
III
Odbor za zunanjo politiko ima predsednika, dva podpredsednika in dvajset članov.
V Odboru za zunanjo politiko ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije deset članov,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije tri člane,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov dva člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke dva člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega člana,
Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti dva člana.
IV
V Odbor za zunanjo politiko se izvolijo:
za predsednika:
Jelko KACIN, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
za podpredsednika:
Janez PODOBNIK, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Zmago JELINČIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
za člane:
Anton ANDERLIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Jože AVŠIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Igor BAVČAR, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Mitja GASPARI, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Andrej GERENČER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Zoran GRAČNER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Jožef KAVTIČNIK, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
dr. Dimitrij RUPEL, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Davorin TERČON, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
dr. Mihael BREJC, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Janez JANŠA, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Jožef JEROVŠEK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Samo BEVK, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Aurelio JURI, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
mag. Janez KRAMBERGER, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Alojz PETERLE, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Ivan KEBRIČ, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Igor ŠTEMBERGER, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije,
Roberto BATTELLI, poslanec italijanske narodne skupnosti,
Maria POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/22
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti