Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2850. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Italiji, Republiki Albaniji, Republiki Ciper, Republiki San Marino in Republiki Malti
2851. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

2852. Odločba o postopku za rešitev spora o pristojnosti med okrajnim sodiščem in upravno enoto v postopku denacionalizacije
2853. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti 109. člena zakona o lokalnih volitvah ter občinskega odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti ter sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti
2854. Odločba o razveljavitvi 17. člena pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja radijskih in televizijskih sprejemnikov, načinu vodenja evidence ter pogojih in načinu plačevanja RTV naročnine

SODNI SVET

2855. Sklep sodnega sveta Republike Slovenije, da ponavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2856. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov državnih tožilstev
2857. Spremembe in dopolnitve pravilnika o postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije

OBČINE

Grosuplje

2858. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Žalna

Šentjernej

2859. Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Šentjernej
2860. Odlok o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Šentjernej

Zreče

2861. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Zreče
2862. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče

Žalec

2863. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 1995

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest za območje Občine Dobrepolje
2. Preklic odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice, s tarifo komunalnih taks
3. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za KS Stopiče (Novo mesto)